Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Rådgivning

Udviklingen sker i et frugtbart samarbejde med ledelse og medarbejdere. En omlægning af arbejdsgange og rutiner, kræver accept fra alle involverede parter.

 

Den Sociale Kapital 

Medarbejderne skal have tillid til hinanden og ledelsen og tro på at forandringerne forvaltes på et retfærdigt grundlag. 

Den skjulte fabrik

I processen arbejder vi på at identificere "den skjulte fabrik" og opstiller planer for at få den lukket!

På mange virksomheder bliver der udført en del rutinemæssigt arbejde, der også medfører spild. Det har ingen værdi for kunderne - dette betegner vi som "den skjulte fabrik." Vi identificerer de ikke værdiskabende processer og får skabt aftaler om, hvad skal der gøres mere af og hvad skal der gøres mindre af.

Metoder

Rådgivningen udføres ofte gennem workshops og kurser og derfor er der meget inspiration at hente, ved at se på vores kursustilbud og de værktøjer som vi anvender.


Organisationsudvikling

Xbasen arbejder med organisationsudvikling i såvel offentlige, som små og mellemstore virksomheder. Vi tror på "De små trins metode."

Gennem årene har vi erfaret, at de forandringer der gennemføres med succes, udspringer af en praksis som vi betegner, "De små skridts metode".

Metoden er kendetegnet ved at tingene skal prøves af i praksis, justeres og forankres ved gentagelser, inden næste forandringstrin indledes. Det fører til forståelse og varige forbedringer.

Ledernes og medarbejderes adfærd og de ord de anvender, når de beskriver deres oplevelser på arbejdspladsen, fortæller meget om arbejdsmiljøet og virksomhedens sociale kapital.

Ledere drukner i arbejde, mens de underordnede mister gejsten på grund af kedsomhed

Bestyrelsesarbejde

Xbasen tilbyder at indtræde i bestyrelser for små og mellemstore ejerledede virksomheder med vækstpotentiale.

Bestyrelsesprofiler

pdf_50x50.jpgHvilken kompetence skal det nye bestyrelsesmedlem have?

Hvordan ser den nuværende bestyrelse ud?

Fordel

Skaber overblik over den samlede kompetence i bestyrelsen og peger på den der mangler.

Ved strategirevision er det også vigtigt at vurdere, om den nye strategi, også kræver en ny og anderledes ledelseskompetence.

Udbytte

Giver input til rekruttering af det næste bestyrelsesmedlem


Lederudvikling

Xbasen tilbyder lederudvikling gennem workshops og virksomheds-tilpassede kurser, samt bestyrelsesarbejde.

Lederfitness

Lederfitness henvender sig til ledere, ejerledere, lederteams, funktionsledere, mellemledere, og andre personaleledere i mindre og mellemstore virksomheder, samt den offentlige sektor.

pdf_50x50.jpg Se et tilbud og program her

skabnyvitalitetivirksomhed

Målgruppe

Målgruppen er alle nuværende og kommende ledere, der har behov for en praktisk orienteret uddannelses- og erfaringsudveksling, der tager udgangspunkt i de daglige ledelsesmæssige udfordringer.

Kursusrække

Kurset afvikles i 6 moduler med 14 dages mellemrum, i tidsrummet fra kl. 14.00 - 18.00. Mellem modulerne er der praktisk orienterede hjemmeopgaver relateret til hverdagen.

Udbytte

Deltagerne får kendskab til egne og andres lederudfordringer og lærer sig selv at kende som leder.

Projektledelse

I takt med at mange organisationer er blevet slanket og at det mange steder har betydet at der er blevet færre formelle mellem- og afdelingsledere, er det svært at få formidlet de strategiske budskaber ud i organisationen.

Det har i en del organisationer bevirket at nogle af driftsopgaverne er blevet organiseret som projektopgaver. Der er derfor kommet et stigende behov for at flere medarbejdere kan påtage sig projektlederrollen.

Xbasen tilbyder både korte og længerevarende projektlederkurser 

Situationsbestemt ledelse

En af de væsentlige lederdiscipliner at kunne mestre, er den situationsbestemte ledelsesform, som der arbejdes indgående med på hele kursusforløbet.

 

Medarbejderudvikling

Lederens opgave med løbende at udvikle sine medarbejdere, er især vigtigt i fastholdelses øjemed. Derfor arbejder vi med de elementer der skal bringes i spil for at motiverer den enkelte medarbejder og sikre et godt arbejdsmiljø.

1-cci08012013_0002

Forandringsledelse

Lederens rolle ved enhver forandring er af stor betydning. Vi arbejder med Kotters 7 forandringstrin og kobler dem til Den Sociale Kapital, som inden forandringen iværksættes, skal opbygges til et troværdigt niveau, hvis forandringsprocessen skal være succesfuld.

Personlig planlægning

Årsagen til at den personlige planlægning, er med i dette kursusforløb er, at det er vigtigt at lederen kender sin egen begrænsning og bliver en god rollemodel, der kan præge medarbejderne til at undgå stress faktorerne i en travl hverdag.

Vi kommer rundt om en række praktiske værktøjer, der kan afmontere de værste stress faktorer.

Teamledelse

De ledere som ikke direkte bliver projektledere, vil måske opleve at de som led i en lederudvikling, i en periode skal arbejde som teamleder. Da teamlederen er kendetegnet ved at de selv tager del i udførelsen af driftsopgaverne, er der en særlig udfordring ved at skulle lede kollegaer, som måske også har en anden kompetence end dem selv.

De særlige forhold arbejder vi også med i kursusforløbet.

MUS og GRUS samtaler

MUS (Medarbejder Udviklings Samtalen) er et instrument til fastholdelse og udvikling af medarbejderne.

Både medarbejderen og lederen skal forberede sig til samtalen som normalt foregår 1-2 gange årligt.

Målet er at opnå en gensidig aftale om udvikling, til gavn for både medarbejderen og virksomheden.

Værktøj til lederens forberedelse


Medarbejderudvikling

Xbasen tilbyder medarbejderudvikling, som en del af organisationsudviklingen.

Det drejer sig om at forløse medarbejdernes indre potentiale og bringe det i spil.

Temaer i medarbejderudvikling:

  • Kompetenceudvikling
  • Projektledelse
  • Projektdeltager
  • Personlig udvikling
  • Personlig planlægning
  • Kommunikation
  • Service effektivitet
  • Teamudvikling
  • Social Kapital

medarbejderudvikling

Hjælp til opfindere

Opfinderbasen hjælper opfindere og virksomheder med at vurdere forretningsmulighederne i deres idé.

Opfinderbasen har siden 1992 vurderet og hjulpet en lang række opfindere med meget forskellige  idéer.

Rådgivningen indledes med at vi sender en fortrolighedserklæring, der skal sikre at opfinderen ikke løber nogen risiko, ved at drøfte sin idé med os i detaljer.

Trin 1:

Kan ideen realiseres teknisk?

Er der i tilstrækkeligt omfang behov for ideen?

Er der udsigt til, at det kan blive en god forretning?

Idérusen

Trin 2:

Beskyttelsesstrategi.

Er der andre som har fået samme idé, og er den allerede beskyttet?

Undersøgelse i  www.espacenet.dk

Kan ideen beskyttes? og i bekræftende fald, hvilken beskyttelsesform er så den foretrukne?

Trin 3:

Hvad bliver fremstillingsprisen?

Hvad bliver salgsprisen?

Kan det betale sig?

Trin 4:

Beskyttelsesansøgning, prioritetsdato.

Trin 5:

OpfinderBasen kan også hjælpe med at udvikle en Funktionsmodel, der kan demonstrere virkemåden, samt Prototyper til test og de første salgbare produktionsserier til testmarkedsføring.

Trin 6:

Kontakten til fremtidig producent og markedsføringskanaler, herunder udformning af en licens- og optionsaftale.

Trin 7:

Kapitalfremskaffelse.

Hvad koster det?

Trin 1 er altid gratis.

Prisen for Trin 2 - 7  aftales for hver enkelt sag, da indholdet og omfanget af arbejdet er meget forskellig sammensat, i forhold til opfindelsens karakter og ikke mindst opfinderens egen indsats.